Награди


Награди, връчени на СЕДМИТЕ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ, САМОКОВ 2013 г.

на доц. д-р Маргарет Димитрова
на името на
проф. ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ, дфн
за принос към българската етнология и медиевистика
на г-ца Марина Братанова
на името на
БОЙКА ДОБРЕВА
за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
на етноложкия филм "Ивонче",
представен на "Балканската културна филмотека", ІХ сезон
Автори – Барбара Махова, Габриела Фаткова