Връзки • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
  http://iefem.blogspot.com/


 • Регионален исторически музей - Русе
  http://www.museumruse.com


 • Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика
  http://www.ruthenia.ru/folklore


 • Фондация "Интелектуални проекти"
  http://fip.bg/


 • Импресарско-издателска къща "РОД"
  http://rod-sofia.hit.bg/


 • Народно читалище "Напредък" - с. Юпер, обл. Разградска
  http://yuper.hit.bg/


 • Сдружение "Селище Зелено Училище"
  http://greenschool.cult.bg


 • Проект "Нов живот за старите занаяти" с. Широки дол
  http://kene-bg.com/