• Карлуково 1991
 • Враца 1994
 • Враца 1995
 • София 1996
 • София 1997
 • Русе 1998
 • София 1998
 • Русе 1999
 • София 1999
 • Русе 2000
 • София 2000
 • Русе 2001
 • София 2001
 • Тутракан 2002
 • София 2002
 • Демир 2003
 • Самоков 2003
 • Русе 2004
 • Самоков 2004
 • Велико Търново 2005
 • Самоков 2005
 • Самоков 2006
 • Русе 2007
 • Самоков 2007
 • Самоков 2008
 • Русе 2009
 • Хвойна 2009
 • Самоков 2009
 • Русе 2010
 • Самоков 2010
 • Самоков 2011
 • Самоков 2012
 • Самоков 2013
 • Самоков 2014
 • Конференции

  ДЕСЕТИИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ

  (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ” )

  ПОСВЕТЕНИ НА
  1100-ГОДИШНИНАТА ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
  (ОК. 840–916 Г.),

  100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МУЗИКАЛНИЯ ФОЛКЛОРИСТ ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТОИН
  (1915–2012)

  И 25-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ“

  С ПОДКРЕПАТА НА
  ОБЩИНА САМОКОВ
  ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ
  „ЕКИП 123” ЕООД
  ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „РОД”
  СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОСТРАНСТВА 21“ – РУСЕ

  Участници от българска страна от:
  Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
  Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов“
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  Югозападен университет „Неофит Рилски“
  Кирило-Методиевски научен център – БАН
  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
  Институт за математика и информатика – БАН
  Институт по физика на твърдото тяло при БАН
  Институт за изследване на изкуствата – БАН
  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
  Национална художествена академия
  Национален исторически музей
  Национален дворец на културата
  Регионален исторически музей – Русе
  Регионален исторически музей – Благоевград
  Регионален исторически музей – Враца
  Регионален исторически музей – Сливен
  Градски исторически музей – Самоков
  Бачковска света обител „Успение на Пресв. Богородица“
  СОУ „Христо Ботев“ – Русе
  Сдружение „Фабрика за идеи“
  Град Варна, Дупница, Самоков, София

  Чуждестранни участници от:
  Universitat Freiburg, BR Deutschland
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
  Государственный республиканский центр русского фольклора Министерства культуры Российской федерации
  Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Р. Македонија
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија
  Институт за национална историја – Скопје, Р. Македонија
  Институт за старословенска култура, Прилеп, Р. Македониjа
  Локален археолошки и историски музеј „Теракота“ – Виница, Р. Македониja
  Национална установа Археолошки музеј на Македонија
  Национална установа Музеј Гевгелија, Р. Македониjа
  Гр. Охрид, Р. Македониjа

  ПРОГРАМА

  НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
  ЕТНОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ.
  25 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ“
  И ФЕСТИВАЛА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ И ФОТОГРАФИЯ
  БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА, XI СЕЗОН
  САМОКОВ, 30. СЕПТЕМВРИ – 2. ОКТОМВРИ 2016 г.

  КОНФЕРЕНТНИТЕ ЗАЛИ НА ХОТЕЛ АРЕНА САМОКОВ


  Петък, 30. септември 2016 г.
  10.00.
  Първа конферентна зала
  Откриване на Десетите Цар-Шишманови дни в Самоков


  Първа секция – „Зографска“ в чест на 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски и 80-годишнината на доц. д-р Елена Коцева-Арнаудова
  Водещ: проф. д-р Маргарет Димитрова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 10.20. Ивета Рашева (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – По въпроса за избора на св. Климент Охридски за патрон на Софийския университет – статии в периодичния ни печат (1936–1941 г.)
 • 10.30. Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Словото за архангелите Михаил и Гавриил от Климент Охридски в Зографския сборник
 • 10.40. Димитър Илиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Нови сведения за произхода на Зографското евангелие от Х век според приписка в старопечатна книга от библиотеката на манастира „Зограф“ (инвентарен № 19023)
 • 10.50. Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център – БАН) – Къ чудеси чудо стече с?. Молебен канон към св. Козма Зографски
 • 11.00. – 11.30. Дискусия и почивка

  Водещ: доц. д-р Андрей Бояджиев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 11.30. Маргарет Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Късни ръкописни требници в библиотеката на Зографския манастир
 • 11.40. Любка Ненова (Югозападен университет „Неофит Рилски“) – Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител
 • 11.50. Гоце Ристески (гр. Охрид, Р. Македония) – Творческо-редакторската дейност на музикоучителя Манасий Поптеодоров и нотираната служба на св. Климент Охридски
 • 12.00. Елена Коцева (гр. София) – Говедари, козари, каменари и биволари в защита на царщината
 • 12.10. Дискусия

  12.30.
  Първа конферентна зала
  Балканска културна филмотека
  Водещ: Янина Танева, Председател на Сдружение „Фабрика за идеи“
 • „Забравено богатство“ – филм за целите, дейностите и резултатите на „Резиденция Баба 2015“ – проект на Сдружение „Фабрика за идеи“. Продуцент Гена Трайкова. Оператор Павел Баев. Репортер: Марина Евгениева. bTV Репортерите.
  Интернет източник: http://www.btv.bg/video/shows/btv-reporterite/videos/ btv-reporterite-zabraveno-bogatstvo.html
 • 13.00. – 15.00. Обедна почивка

  15.00.
  Първа конферентна зала
  Втора секция
  Водещ: доц. д-р Константин Рангочев, Институт за математика и информатика – БАН, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
 • 15.00. Теодор Пеев (Бачковска света обител „Успение на Пресв. Богородица“) – Критско и венецианско влияние в Бачковския манастир
 • 15.10. Григор Григоров (Югозападен университет „Неофит Рилски“), Лора Ненковска (Национален исторически музей) – Визуализация на демоничното в румънски и български стенописи от XIV–XIX в.
 • 15.20. Иванка Гергова (Институт за изследване на изкуствата – БАН) – Строеж на църква за 40 дни
 • 15.30. Катерина Младеновска-Ристовска (Институт за национална история, Скопие, Р. Македония) – Култот на Сонцето кај античките Македонци
 • 15.40. Юлияна Иванова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“, Виница, Р. Македония) – Архангел Михаил – закрилник на градот Виница
 • 15.50. – 16.20. Дискусия и почивка

  Водещ: докт. Веселин Хаджиангелов, Градски исторически музей – Самоков
 • 16.20. Кристиян Блажевски, Яким Доневски (Университет „Гоце Делчев“, Щип, Р. Македония) – Религија и култови во Македонија од I до III век
 • 16.30. Трайче Нацев (Университет „Гоце Делчев“, Щип, Р. Македония), Драган Веселинов (Университет „ЕвроБалкан“, Скопие, Р. Македониjа) – Културната историја на градот Штип од антиката до доагањето на османлиите
 • 16.40. Владимир Демирев, Никола Сираков (Регионален исторически музей – Сливен) – Каменно стадо („Господ ма пусна“)
 • 16.50. Михаил Христов (гр. Варна), Константин Рангочев (Институт за математика и информатика – БАН, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“), Росен Р. Малчев (Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“) – Неизвестно за науката гробно съоръжение от землището на с. Югово, общ. Лъки, Средните Родопи?
 • 17.00. Любомир Цонев (Институт по физика на твърдото тяло – БАН) – Ориентацията на ислямските надгробия като допълнителна възможност за етноконфесионални изследвания
 • 17.10. Зорница Пранджева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Аллах в католическата църква
 • 17.20. – 17.40. Дискусия и почивка
  Заб. Следва филм от Балканската културна филмотека в Първа конферентна зала.

  15.00.
  Втора конферентна зала
  Трета секция
  Водещ: доц. д-р Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
 • 15.00. Илия Борисов (Регионален исторически музей – Благоевград) – Една художествена колекция (Колекцията на галерия „Стоян Сотиров“ – Благоевград в художествения живот на Югозападна България)
 • 15.10. Елка Минчева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Ex voto – пътят към една изложба
 • 15.20. Йоанна Цекова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Словото в цивилизацията на зрелището
 • 15.30. Елена Михайлова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – За структурната адаптация на един приказен сюжет към анимационния Илюстративна прожекция на анимационния филм „Умная дочка (цикъл „Гора самоцветов“). Интернет източник: https://www.youtube.com/watch?v=WQxWXpFkbX w&list=PLZwvWi3HaFP8itcctvcpyScVlUIdXQ2TW&index=4
 • 15.50. Гергана Цонева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Име и идентичност – наблюдение върху особеностите на именната система в района на Мики (Мустафчево), Помакохория, Северна Гърция

  16.00. – 16.30. Дискусия и почивка
  Водещ: докт. Андрей Бобев, Кирило-Методиевски научен център – БАН
 • 16.30. Александра Иполитова (Държавен републикански център по фолклор, Руска федерация) – Фитоним адамова глава в русских рукописных травниках XVIII–XIX вв.
 • 16.40. Яна Сивилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – Произходът на фразеологизмите между филологията и фолклористиката
 • 16.50. Тодор Маринчев (Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“) – Актуализация на прякорната картотека на РУ Димитровград
 • 17.00. Евгени Марушев (гр. Дупница) – Отворен днешен прочит на затворено вчерашно всеизвестно
 • 17.10. Оливер Цацков (Университет „Гоце Делчев“, Щип, Р. Македония) – Иновации во историјата – процес со трајни и позитивни вредности
 • 17.20. – 17.40. Дискусия и почивка
  Заб. Следва филм от Балканската културна филмотека в Първа конферентна зала.

  17.40. Първа конферентна зала
  Балканска културна филмотека
  Водещ: д-р Владимир Демирев, Регионален исторически музей – Сливен

  „Герман от с. Трапоклово, Сливенско“. Етноложки филм. Автор: Владимир Демирев, Регионален исторически музей – Сливен.

  18.00.
  Първа конферентна зала
  Водещ: дфн Росен Р. Малчев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
  Присъждане на Наградата за 2016 година на името на проф. Тодор Иванов Живков, дфн – за принос към българската етнология и медиевистика

  19.00. Коктейл за участниците в Десетите Цар-Шишманови дни

  Събота, 1. октомври 2016 г.
  10.00.
  Първа конферентна зала
  Четвърта секция
  Водещ: дфн Росен Р. Малчев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
 • 10.00. Веселка Тончева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Етноложки теренен отчет: Експедиции в Долни Дебър, Албания (2015–2016)
 • 10.10. Илинка Атанасова (НУ Археологически музей на Македония, Р. Македония) – Симболиката и култната примена на каменот и земјата преку примерот на Спанчевските фигуринки (Релации со обичаите и верувањата зачувани кај шопите)
 • 10.20. Магдалена Манаскова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“, Виница, Р. Македония) – Црквите и манастирите во фолклорната традиција на македонскиот народ
 • 10.30. Денис Исаев (Регионален исторически музей – Благоевград) – Възможни етнокултурни взаимодействия, съхранени у епоса „Веда Словена“
 • 10.40.
  Първа конферентна зала
  Балканска културна филмотека
  Водещ: доц. д-р Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

  „Две къщи и половина“ – филм за теренните етноложки експедиции на екип в състав Веселка Тончева, Вяра Калфина, Димитър Василев и Ивайло Марков в областта Долни Дебър, Р. Албания, през 2015 и 2016 г., финансирани от Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.
  Сценарий: Веселка Тончева. Режисьор по монтажа и музиката: Екатерина Минкова.
 • 11.00. – 11.30. Дискусия и почивка?
  Водещ: гл. ас. д-р Вяра Калфина, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 11.30. Красимир Асенов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Куфарната търговия – феномен на прехода или възстановяване на културна традиция
 • 11.40. Димитър Панчев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Активистката етнография и „убийството на метода“
 • 11.50. Димитър Добревски (Национална художествена академия) – Актуални изменения в модела на индустриалния дизайн у нас
 • 12.00. Владимир Власков (Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН) – Характеристики на температурния режим в град София за периода 1996–2015 г.
 • 12.10. – 12.40. Дискусия
 • 12.40.
  Първа конферентна зала
  Водещ: д-р Снежана Йовева-Димитрова, Национален дворец на културата

  Представяне на сборника „Българите в чужбина. Толкова близо, толкова далече“. С., 2016 г. Съставител: д-р Снежана Йовева-Димитрова. Издание на Държавната агенция за българите в чужбина. Издател: Импресарско-издателска къща „Род“
 • 13.00. – 15.00. Обедна почивка

 • 15.00.
  Първа конферентна зала
  Пета секция – „Самоковска“, посветена на 100-годишнината от рождението на музикалния фолклорист Елена Василева Стоин (1915–2012) и 25-годишнината от създаването на Асоциация „Онгъл“
  Водещ: проф. д-р Тодор Моллов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 • 15.00. Десислава Тихолова (Регионален исторически музей – Русе) – Самоков – музикални портрети и рецепции
 • 15.10. Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе) – Самоков – културна топография. Динамика на номинационните процеси
 • 15.20. Веселин Хаджиангелов (Градски исторически музей – Самоков) – Последният етап от обитаването на Шишманово кале, Самоковско
 • 15.30. Иван Ненов (гр. Самоков) – Ще бъде ли разкрита „Българската Троя“? (По материали от с. Доспей, Самоковско)
 • 15.40. – 16.10. Дискусия и почивка

  Водещ: Искра Тодорова, Регионален исторически музей – Русе
 • 16.10. Етноложки теренен отчет. Експедиция в с. Гуцал, общ. Самоков, 2016 г. Симона Петрова, Ирена Минчева, Йоана Стоянова, Миглена Николаева
 • 16.20. Георги Захов (гр. Самоков) – Светите места на село Драгушиново
 • 16.30. Етноложки теренен отчет. Експедиция в с. Долни Окол, общ. Самоков, 2016 г. Цветомира Кюркчиева, Биляна Тодорова, Радина Иванова
 • 16.40. Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Храмова история и локална идентичност – II (По примера на с. Сапарево, общ. Сапарева баня)
 • 16.50. – 17.10. Дискусия
  Заб. Следва филм от Балканската културна филмотека в Първа конферентна зала.
  15.00 ч.
  Втора зала
  Шеста секция
  Водещ: проф. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе
 • 15.00. Емил Сламков (Музей на гр. Гевгелия, Р. Македония) – Прилог за идентификација на античка Гортинија
 • 15.10. Бошко Ангеловски (Институт за старославянска култура, Прилеп, Р. Македония) – Археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер
 • 15.20. Тодор Моллов (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Третият в кладенеца (Календарно-астрономическа основа на мотива)
 • 15.30. Светла Дживтерева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Териториално разпределение на българските народни песни според функциите им (По данни от Архив на Катедра Българска литература при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
 • 15.40. Цветомира Кюркчиева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Самодивата в народните предания и легенди
 • 15.50. – 16.20. Дискусия и почивка

  Водещ: Симона Петрова, Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов“
 • 16.20. Михаела Виденова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – Даряването в българските традиционни обредни лечебни русалийски игри. Психоантропологичен анализ
 • 16.30. Силвия Гарванска, Недка Димитрова (Регионален исторически музей – Враца) – Традиционни сватбени обичаи на власите от Северозападна България (Паралели с традиционната врачанска сватба)
 • 16.40. Александър Димитриевски (Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Р. Македония) – ^algiskata muzi~ka tradicija vo Makedonija niz primerot na Vele{kata ~algija
 • 16.50. Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе) – Мазето на социализма
 • 17.00. – 17.15. Дискусия
  Заб. Следва филм от Балканската културна филмотека в Първа конферентна зала.

  17.20.
  Първа конферентна зала
  Балканска културна филмотека
  Водещ: д-р Владимир Демирев, Регионален исторически музей – Сливен
  „Гергьовден в с. Бяла, Сливенско“. Етноложки филм. Автор: Владимир Демирев.

  17.40.
  Първа конферентна зала
  Водещ: доц. д-р Константин Рангочев, Институт за математика и информатика – БАН, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
 • Присъждане на Наградата за 2016 година на името на Бойка Добрева и Димитър Добрев за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката
 • Водещ: проф. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
 • Присъждане на Наградата за най-добър филм, представен на Балканската културна филмотека, XI сезон
 • 19.00. Коктейл за участниците в Десетите Цар-Шишманови дни в Самоков

  Неделя, 2. октомври 2016 г.
  10.00.
  Първа конферентна зала
  Седма секция
  Постер сесия
  Водещ: дфн Росен Р. Малчев, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
 • 10.00. Константин Рангочев (Институт за математика и информатика – БАН, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“) – Етнология Urbana Vs. Етнология Rustica – български модели на развитие
 • 10.10. Иво Братанов (СОУ „Христо Ботев“ – Русе) – Езикът на ръкописи на Иван Момчилов (Правописни, фонетични и граматични особености)
 • 10.20. Миглена Николаева (Регионален исторически музей – Плевен) – Специфични моменти от сватбените обичаи в част от „марашките“ села в Плевенско (60-те – 80-те години на ХХ век)
 • 10.30. Миглена Христозова (Германия) – Брой № 9 от електронното списание „Онгъл“ – „Веда Словена: Мит – фолклор – литература“. Интернет източник:
  http://www.spisanie.ongal.net/broi9.html
 • 10.40. Томаш Рокош (Природно-хуманитарен университет в Шедълце, Р. Полша) – Attempt at Reconstruction of the Model the Midsummer Night’s Ritual

 • 11.00. Закриване на Десетите Цар-Шишманови дни в Самоков

 • 11.30. Културна програма за чуждестранните и българските участници