• Издания на
        Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОЛОГИЯ URBANA
    (съвместно с РИМ - Русе)
    Съст. Николай Ненов, Росен Р. Малчев, Константин Рангочев. София, ИИК „РОД”, 2005, ISBN 954-476-036-9