• Издания на
       <Асоциация "Онгъл"
  • Други научни издания
  • ЕТНОЛОГИЯ И ДЕМОНОЛОГИЯ
    (съвместно с РИМ - Русе)
    Съст. Николай Ненов, Росен Р. Малчев, Константин Рангочев. София, ИИК „РОД”, 2007, ISBN 978-954-476-044-1